งานออกแบบกราฟฟิกรูปภาพต่างๆที่เราเห็น ไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น พิมพ์หนังสือ, บรรจุภัณฑ์, แผ่นพับ, โปสเตอร์, สติ๊กเกอร์ และภาพที่เห็นได้ทั่วไปทางจอทีวี, เว็บไซต์, เพจต่างๆ งานออกแบบเหล่านี้ถือว่า เป็นงานออกแบบกราฟิกทั้งสิ้น แต่รู้หรือไม่ว่าค่าสี 2 ประเภทนี้ ใช้งานแตกต่างกัน CMYK (แม่สีทางการพิมพ์) ย่อมาจาก Cyan (สีฟ้าอมเขียว) Magenta (สีแดงอมม่วง) Yellow (สีเหลือง) Key (สีดำ) โดยค่าสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ และเหมาะสำหรับงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น พิมพ์หนังสือ, บรรจุภัณฑ์, แผ่นพับ, โปสเตอร์, สติ๊กเกอร์ ลักษณะของค่าสีแบบนี้ จะมีลักษณะทึบ หรือสีตุ่นกว่าค่าสี RGB เพราะฉะนั้นการทำ Artwork เพื่อใช้พิมพ์ ควรจะตั้งค่าสีเป็น...